hejmo/home

Bonvenon/Welcome

Bonvenon al la retejo de Esperanto en Kardifo.
Ni estas grupo da Esperanto-parolantoj kiuj kunvenas regule por babiladi, amuziĝi, trinki, manĝi, diskuti ktp. Nia urbo, Kardifo (en la angla Cardiff kaj en la kimra Caerdydd) estas la ĉefurbo de Kimrio.

Se vi parolas Esperanton kaj iam estos en Kardifo, nepre klaku ĉi tie por kontakti nin.

Welcome to Esperanto in Cardiff‘s website. We are a group of people who meet together regularly in Cardiff, the capital city of Wales, to speak the language Esperanto. For more information, click here to contact us.


Venontaj renkontiĝoj:

Datoj por 2018

Mardo 19-a de junio 2018 – Zero Degrees Brewery – kuna manĝo (kun manga biero!)

Mardo 17-a de julio 2018 – trinkejo Prince of Wales Drondo

NE OKAZOS RENKONTIĜO DUM AŬGUSTO

Mardo 18-a de septembro – Restoracio – Vegetarian Food Studio

Mardo 16-a de oktobro –trinkejo Prince of Wales La Universala Kongreso en Portugalio

Mardo 20-a de novembro –trinkejo Prince of Wales Decidota

Mardo 18-a de decembro – restoracio – Zamenhofa Festo

Se vi deziras kontakti nin, retmesaĝu.

Forthcoming meetings:

Dates for 2018

Tuesday 19 June 2018 – Zero Degrees Brewery – 18.30 – a meal together with mango beer!

Tuesday 17 July 2018 –  Prince of Wales – Discussion Groups

NO MEETING IN AUGUST

Tuesday 18 September 2018- Vegetarian Food Studio

Tuesday 16 October 2018 –  Prince of Wales – the Kongreso in Portugal

Tuesday 20 November 2018 –  Prince of Wales – to be decided

Tuesday 18 December – restaurant – Zamenhof Day

If you need more details or have any queries, please email us.


Pasintaj kunvenoj/last meetings

Raporto kaj fotoj pri pasintaj kunvenoj troviĝas ĉi tie.

Report (in Esperanto) and photos of our recent meetings available here.

Advertisements