hejmo/home

Bonvenon/Welcome

Bonvenon al la retejo de Esperanto en Kardifo.

Ni estas grupo da Esperanto-parolantoj kiuj kunvenas regule por babiladi, amuziĝi, trinki, manĝi, diskuti ktp. Nia urbo, Kardifo (en la angla Cardiff kaj en la kimra Caerdydd) estas la ĉefurbo de Kimrio.

Se vi parolas Esperanton kaj iam estos en Kardifo, nepre klaku ĉi tie por kontakti nin.

Welcome to Esperanto in Cardiff‘s website. We are a group of people who meet together regularly in Cardiff, the capital city of Wales, to speak the language Esperanto. For more information, click here to contact us.


Venontaj renkontiĝoj:

Datoj por 2018

Mardo 18-a de decembro – Cafe Jazz – Zamenhofa Festo (konfirmu antaŭe!)

Datoj por 2019

Mardo 15-a de januaro – Trinkejo Gatekeeper – D parolos pri sia vizito al Borneo

Mardo 19-a de februaro – Trinkejo Gatekeeper – “Drondo” (diskutrondo)

Mardo 19-a de marto – Restoracio Côte Brasserie

Mardo 9-a de aprilo – Trinkejo Gatekeeper – ludoj

Mardo 21-a de majo – Trinkejo Gatekeeper – tradukada laborgrupo

Mardo 18-a de junio – Restoracio Zero Degrees Brewery

Mardo 16-a de julio – Trinkejo Gatekeeper – “Drondo” (diskutrondo)

NE OKAZOS KUNVENO DUM AŬGUSTO

Mardo 17-a de septembro – Restoracio Vegetarian Food Studio

Mardo 15-a de oktobro – Trinkejo Gatekeeper

Mardo 19-a de novembro – Trinkejo Gatekeeper

Mardo 10-a de decembro – Restoracio Cafe Jazz – Zamenhofa Tago

Se vi deziras kontakti nin, retmesaĝu.

Forthcoming meetings:

Dates for 2018

Tuesday 18 December – Cafe Jazz – Zamenhof Day (confirm in advance please)

Dates for 2019

Tuesday 15 January – Gatekeeper Pub – D will talk about his visit to Borneo

Tuesday 19 February – Gatekeeper Pub – Discussion groups

Tuesday 19 March – Côte Brasserie

Tuesday 9 April – Gatekeeper Pub – games

Tuesday 21 May – Gatekeeper Pub – translation workshop

Tuesday 18 June – Zero Degrees Brewery

Tuesday 16 July – Gatekeeper Pub – Discussion groups

NO MEETING DURING AUGUST

Tuesday 17 September – Vegetarian Food Studio

Tuesday 15 October – Gatekeeper Pub

Tuesday 19 November – Gatekeeper Pub

Tuesday 10 December – Zamenhof Day – Cafe Jazz

If you need more details or have any queries, please email us.


Pasintaj kunvenoj/last meetings

Raporto kaj fotoj pri pasintaj kunvenoj troviĝas ĉi tie.

Report (in Esperanto) and photos of our recent meetings available here.

Advertisements