Photo of Cardiff Bay looking out to sea

Esperanto en Kardifo | Esperanto in Cardiff

Parolu Esperanton kun ni en Kardifo!

Cardiff, capital city of Wales, has a population of around 350,000, with at least 37 languages spoken regularly, including ESPERANTO. If you already speak Esperanto, or are interested in finding out more, have a browse or contact us.

Kardifo, la ĉefurbo de Kimrio, havas ĉirkaŭ 350,000 enloĝantojn. Almenaŭ 37 lingvoj estas regule parolataj, inkluzive ESPERANTON. Foliumu la retejon por lerni pli aŭ kontaktu nin.


get-togethers
renkontiĝoj

We meet up once a month to speak Esperanto together. At the moment, two meetings per quarter are ‘in real life’ and one is virtually online. Have a look at our programme for details.

Ni renkontiĝas po unu fojon en monato. Ĉi-momente, dum kvaronjaro ni renkontiĝas dufoje en la urbocentro kaj unufoje rete. Trarigardu nian programon por detaloj.

Castle Arcade Cardif Kastela Arkado Kardifo

about us
pri ni

There’s been an Esperanto group in Cardiff formally since 1906. Read more about our history here.

Ekzistas Esperanto-grupo en Kardifo formale ekde 1906. Legu pli pri nia historio ĉi tie.


Cardiff Esperanto group

contact us | kontaktu nin